Atomslagstyrken


Skal vi partne?

“… hvem vi partner os op med”

Jeg er lidt usikker på, hvad denne formulering dækker over. At dømme ud fra den oprindelige kontekst, må det betyde noget i retning af “hvilke partnere, vi har” eller “hvilke partnere, vi vælger” – jeg aner ikke hvilken af de to betydninger, der er tilsigtet.

Under alle omstændigheder er udsagnsordet – “partner” – interessant. Det er tydeligvis en nutidsform af det ikke-eksisterende “at partne” eller det lige så lidt eksisterende “at partnere” og må stamme fra det engelske udtryk “to partner up with someone” (at danne makkerpar med nogen).

Det er en kendt sag, at sælgere foretrækker at bruge engelske formuleringer så direkte som muligt i stedet for at tale korrekt dansk; man virker nok mere international og smart.

Comments are closed.